Vejledning - Abstrakt

I denne gennemgang præsenteres en række generelle retningslinjer for optimering af testresultater, samt regler og eksempler der knytter sig til spørgsmålene, du kan støde på. Spørgsmålene, der benyttes i de forskellige kognitive test, er meget forskellige i deres fremstilling, og det er derfor ikke muligt at give en gennemgang af alle variationer, du kan møde til test. Der kan f.eks. benyttes mange forskellige farver, mønstre og former, og dermed mange forskellige spørgsmål, til at illustrere en regel, eller 2-tabellen kan vises på forskellig vis såsom 2-4-6-8 eller 8-10-12-14. Det er dog den samme underliggende regel, du skal opdage og dernæst benytte til at finde det rigtige svar blandt mulighederne. Det er din evne til at identificere logikken i en given opgave og benytte denne til at finde det rigtige svar, der ligger bag vurderingen af de logiske/kognitive evner.

Generelt

  • Svar på så mange spørgsmål som muligt. Hvert svar øger muligheden for en højere score, mens spørgsmål der ikke besvares, ikke kan trække scoren op.
  • Gå ikke i stå på svære spørgsmål. Hvis du bruger lang tid på et spørgsmål, kan denne tid ikke bruges på andre spørgsmål, der er lettere. Er der spørgsmålstyper, du har ekstra svært ved, så vælg et hurtigt svar og gå videre til næste spørgsmål.
  • Spring ikke spørgsmål over. Giv altid et svar, uanset om det er et gæt eller ej. Medmindre du får andet at vide, er det kun de rigtige svar, der bruges til at vurdere dine evner, og et rigtigt gæt er lige så godt som en rigtig udregning.
  • Læs hele spørgsmålet, og svar kun, på det der står. Mange spørgsmål ligner hinanden med kun små, men afgørende variationer, f.eks. højest/lavest, sandt/falsk, samme/modsatte ord.
  • Lær så mange af reglerne/logikkerne som muligt. Dermed er du hurtigere i stand til at afkode, hvilken der passer til det konkrete spørgsmål.
  • Øvelse gør mester, så træn, så meget du kan, for at mestre ordene, logikkerne, regnereglerne og tidspresset.

Testene indeholder generelt tre kategorier af spørgsmål; Numerisk, Verbal, Abstrakt, dvs. tal, ord og figurer. Hver af disse har særlige karakteristika, der gennemgås i hver deres fane med regler og eksempler.

 

Kategorien Abstrakt

Består af underkategorierne Visuelle Analogier, Visuelle Serier og Fællestræk, der har til hensigt at afdække evnen til at afkode sammenhænge og logisk konsekvens ud fra abstrakte figurer.

Visuelle Analogier er spørgsmål af typen:

Figur A svarer til figur B som figur C svarer til figur?

Spørgsmålet løses ved at finde den ændring, der sker fra figur A til figur B og derefter foretage den samme ændring med figur C, så det rigtige svar findes blandt svarmulighederne.

F.eks. kunne figur B være figur A drejet 180 grader, og dermed er det rigtige svar figur C drejet 180 grader:

Det kunne også være en figur, der ændres fra trapez til cirkel:

Eller det kunne være et mønster, der rykker indad i en figur:

Det kan også være en kombination af flere ting – figuren roterer 90 grader med uret og trekanterne bytter farve:

Eller som dette eksempel, hvor de skrå striber bytter sideantal på figurerne, og den nederste stribe får en ekstra figur:

Det rummelige aspekt optræder også, så der skal holdes øje med 3D og spejlvendinger:

Enkelte gange kan der være så mange dimensioner i spil og det kan være en strategi at vælge et svar uden at gå i dybden med spørgsmålet for at spare tid til andre spørgsmål. F.eks.:

Figur 4 fra venstre bliver figur 1, og figur 5 bliver figur 2, mens figur 1-3 bliver figur 3-5 og de nye figurer 5 bytter farve.

Der er nærmest uendelige muligheder for variationer, og det er ikke muligt at beskrive dem alle her. Figurer kan skifte farve, størrelse, antal sider eller roterer den ene vej eller den anden vej, og der kan blive flere eller færre figurer.

Visuelle Serier er spørgsmål af typen:

Hvilken figur er den næste i serien? 

og

Hvilken figur mangler i serien?

Det gælder om at finde sammenhængen mellem figurerne i serien og benytte denne logik til at finde det rigtige svar. Igen betyder den store variation indenfor det visuelle, at der er utroligt mange muligheder. Figurer kan skifte farve, størrelse, antal sider eller roterer den ene vej eller den anden vej, der kan blive flere eller færre figurer og det hele kan kombineres.

Jo flere variable der er i spil jo sværere bliver det ofte at finde det korrekte svar. Derfor kan det være en mulighed at fokusere på en variabel ad gangen og bruge udelukkelsesmetoden på svarmulighederne.

F.eks.:

Her er det ikke åbenlyst, hvad svaret er. Ved at starte med at fokusere på den nederste række i figurerne kan det ses, at de sorte felter flytter mod højre og efterfølgende, at det er hele den yderste ring af felter, der drejer mod uret. C og D er de eneste svarmuligheder, hvor dette passer med den nederste række felter, og C er den eneste, der passer med bevægelsen i hele den yderste ring. Dermed er svaret fundet, uden at det er nødvendigt at se nærmere på den næst yderste ring af felter der drejer med uret.

En tilsvarende løsningsmodel kan benyttes til andre komplekse figurer:

Ved at fokusere på cirklerne i knækket på linjerne kan den første udvælgelse foretages. Det kan ses at cirklen går et niveau op for hver figur i rækken der rykkes mod højre. Derved kan det afgøres at cirklerne i svaret skal være stiplet øverst og fuld i midten. Den nederste kan ikke afgøres da den ikke har været vist før. Kun svar A og D opfylder kravene. Da også linjerne rykker mod højre og op kan det afgøres at den øverste linje skal være fuld med to forskellige pilespidser. Kun D har dette og dermed er svaret fundet.

Nogle spørgsmål kan se meget komplekse ud ved første øjekast, men have ganske simple løsninger.

F.eks.:

Hver lodret række rykker til venstre i hver figur.

Og:

Figuren drejer 90 grader med uret.

 

Fællestræk er spørgsmål af typen:

Hvilken af de følgende figurer passer ikke med de øvrige?

og

Hvilken af figurerne nedenfor deler karakteristika med de to figurer ovenfor? 

og

Hvilken af figurerne nedenfor deler ikke karakteristika med de to figurer ovenfor?

Her skal et eller flere fællestræk mellem figurerne findes og benyttes til at besvare spørgsmålet. Igen betyder den store variation indenfor det visuelle, at der er utroligt mange muligheder. Fællestræk kan være samme eller manglende farve, størrelse, antal sider/elementer, retning, vinkler og det kan være kombinationer af disse ting

Jo flere variable der er i spil jo sværere bliver det ofte at finde det korrekte svar. Derfor kan det være en mulighed at fokusere på en variabel ad gangen og bruge udelukkelsesmetoden på svarmulighederne.

F.eks.: Hvilken af de følgende figurer passer ikke med de øvrige?

Ved at tage et felt ad gangen kan det efter øverste række afgøres at hjørnefelterne indeholder samme figurer i A, B og D. Ved at springe til nederste række kan det ses at dette også gælder her. Dermed passer C ikke med de øvrige og svaret kan vælges. Selvom ikke alle muligheder er undersøgt virker løsningen at hjørnefelterne har samme figurer så sandsynlig at den kan vælges.

Her er der de samme elementer i alle figurerne, og ingen af dem er identiske i tre figurer, så den fjerde figur kan vælges. I dette tilfælde er det relationen mellem elementerne, der er afgørende. I A, C og D peger trekanten og trapezen modsat retning af pilen med en spids. I B peger trekanten og trapezen ikke modsat retning af pilen med en spids, og dermed er B svaret.