Om logisk test

I stort set alle rekrutteringsprocesser, hvor symbolfortolkning er en del af stillingen, der skal besættes, spiller test en vital rolle. Der testes som regel personlighedstræk og kognitive evner enten i fællesskab eller som separate test.

Kognitive evner dækker over mentale kompetencer i et bredt spektrum. Disse kompetencer er evnen til at tænke logisk, planlægge, løse problemer, fortolke symboler samt absorbere, behandle og implementere kompleks information.

Kognitive evner dækker ikke over at have viden i sig selv, hvilket understøttes af, at evnerne ikke forbedres med alderen eller gennem uddannelse. Derimod demonstrerer de en bredere og dybere evne til at forstå omverdenen, se meningen med og sammenhæng i tingene. I en rekrutteringsproces benytter den ansættende organisation testen til at vurdere, om jobkandidaten er i stand til at håndtere den aktuelle stilling samt potentialet til at varetage mere udfordrende opgaver i fremtiden. De kognitive evner vil indikere i hvor høj grad, kandidaten kan lære på jobbet og tilpasse sig situationen.

Rubic's cube, 1998

Der findes en række forskellige logiske test, hvoraf de mest udbredte er PLI/PI CA, SHL, Wunderlich, People Test Logic (PTL) og Cubiks test.

Testene benyttes over hele verden af virksomheder og organisationer, der er førende inden for deres brancher, blandt andre:

Maersk, Novo Nordisk, Coloplast, Danske Bank, IKEA, Shell, Saxo Bank, Ørsted, Primera Air Scandinavia, Nestle, Salling Group, Samsung, Energinet, The Flying Tiger Copenhagen, easyjet m.fl.

Mimir Optima Test er en simulering af PLI/PI CA/PI LI testen, og giver dig mulighed for at teste, træne og lære med tilsvarende spørgsmål og struktur. Spørgsmålene stammer fra en database med mere end 5.000 spørgsmål, der regelmæssigt kontrolleres for validitet. Disse spørgsmål kombineres efter samme principper som beskrevet nedenfor, og metoden medfører, at du aldrig møder den samme test to gange.

Testen er en Multiple Choice test med 12 minutter til at besvare så mange af de 50 spørgsmål korrekt som muligt. Spørgsmålene er fra tre kategorier (Sproglig, Numerisk og Abstrakt Tænkning) og ni underkategorier (Analogier, Antonymer, Verbal Analyse, Talserier, Matematiske/Sproglige Problemer, Talværdier, Visuelle Analogier, Visuelle Serier og Fællestræk) med 5-6 spørgsmål pr. underkategori. Spørgsmålenes gennemsnitlige sværhedsgrad er 3 på en 1-5 skala, og de er tilfældigt fordelt gennem testen.


Mimir Optima Test vil ikke kun træne din evne til at svare på de forskellige typer spørgsmål, der indgår i den række logiske test, som benyttes af førende firmaer i verden, men vil også simulere strukturen og tidspresset fra de test du møder i ansættelsesprocesser.


Med træning og øvelse kan du mestre testen med succes. Mimir Test er din logiske træningspartner.