Mimir Test er den stærkeste analytiske træner til logiske test

Formålet med Mimir Test er at tilbyde simulering- og træningsværktøjer til logiske test og forberedelse, der er let tilgængelige og faciliterer en analytisk og optimeret læringsrejse for den enkelte.

Hos Mimir International er visionen, at du som bruger kan nå en toppræstation gennem træning. Med Mimir som din logiske træningspartner, tror vi på, at vi bidrager så meget værdi til dig som bruger, at du når dine mål. Din succes udnytter vi til at bygge de rette løsninger til fordel for dig som bruger af Mimir Test i en konstant forbedringsproces.

Citat:

"Ideen til Mimir Test opstod gennem deltagelse i en række rekrutteringsforløb i løbet af min karriere, der alle indeholdt logiske test og efterlod mig med en række spørgsmål, der ikke blev besvaret.

Hvad gjorde jeg rigtigt og forkert I løbet af testen?

Hvilke spørgsmål besvarede jeg rigtigt og forkert?

Brugte jeg min tid fornuftigt?

Kunne jeg have optimeret mit tidsforbrug?

Hvilke styrker kan jeg udnytte, og hvilke svagheder burde jeg arbejde med?

Og endelig, hvad kan jeg gøre for at forbedre mig? Ikke kun mine evner, men også min præstation og muligheder sammenlignet med konkurrenterne

Jeg kunne se, at det forbedrede min præstation at tage en række test i løbet af kort tid, fordi jeg blev fortrolig med selve testsituationen og var forberedt på de forskellige typer spørgsmål, der kom. Men jeg manglede indsigt i de bagved liggende test data, for at kunne planlægge min forbedringsstrategi på et oplyst grundlag. Det var ikke nok at kende min Score og vide, at øvelse gør mester

– Thomas Jannsen – Grundlægger og CEO for Mimir Test

Svarerne på de ovenstående spørgsmål tilbyder Mimir Test dig. Ved at udnytte data fra tusindvis af brugere til at identificere ”best test practices” og strategier samt drive analyserne, vil dit arbejde med at nå toppen af din kognitive formåen blive optimeret, så du kan maksimere din præstation til job-testen og forløse dit professionelle potentiale.

Hos Mimir Test tror vi på, at en læringstankegang kan flytte grænserne for vores formåen, og gennem konstant udvikling og forbedring af vores produktportefølje udfordrer vi os selv til at bibringe vores brugere mere indsigt og et tættere partnerskab. Vi deler læringsrejsen for den enkelte og gruppen, og sammen kan vi udnytte vores data til fordel for alles præstationer.

Mimir er det engelske navn for Mimer, repræsentationen for viden i den nordiske mytologi. Mimir giver Odin, gudernes konge, hemmeligheder og viden på samme måde som Mimir Test gør til dig. Heldigvis skal du ikke betale på samme niveau som Mimir, der mistede sin krop i kongens tjeneste.