Detaljeret feedback

Udover værdien af at simulere PI CA - PLI/PI testen får du muligheden for at benytte de tilgængelige analytiske værktøjer til at forbedre din præstation og træning.

Nedenfor kan du se hvilken analytisk feedback der er indeholdt i de forskellige test- og profilprodukter, samt nogle ideer til, hvordan de kan bruges. Tryk på links og få det fulde billede.

Standard Test og Standard Profil indeholder kun scoren af din(e) test.

Test Intro

Dit test-dashboard åbnes, når du afslutter testen ved at trykke på den sidste knap eller når tiden løber ud. Alle test-dashboards indeholder en sektion, der viser din score i den aktuelle test, og en sammenligning med den forventede score du angav inden starten på testen. Har du taget en Optima test vil du også have mulighed for at vælge mellem Plus og Excellence, der hver især indeholder detaljerne for de respektive produkter. Disse beskrives nedenfor. Tager du en Excellence Test har du adgang til både Excellence og Plus, mens en Plus Test alene giver adgang til Plus Dashboard samt testsvarene. 

Optima Plus Test

Knappen ”TESTSVAR” åbner et display af alle spørgsmål i testen fordelt på underkategorier med angivelse af, hvor mange rigtige svar du havde indenfor den enkelte underkategori. Hver linje kan åbnes op, så du kan se de enkelte spørgsmål, med markering af det rigtige svar med en grøn ramme, dine forkerte svar med en rød ramme og spørgsmål du ikke svarede på med grå rammer.

Under din score finder du et sæt display, der giver dig detaljerne på din præstation.

Score detaljer giver dig muligheden for at sammenligne din præstation med profiler, der svarer til din egen, det globale gennemsnit af alle der har taget test, samt testsprog og formål med test. Antallet korrekte, forkerte og ikke svarede spørgsmål vises for hver dimension, så du kan se, hvordan du klarer dig. Dette udvides i 2. display, hvor tallene vises. Dimensionerne er dem, du valgte, da du registrerede din profil.

Hvis du ikke udfyldte alle dimensioner ved registreringen, kan du senere gøre dette, og disse data vil med det samme blive synlige på dit dashboard, også for historiske test du har taget.

Percentil rangering af din score viser hvilken top percentil din score tilhører, samt din placering på kurven over samtlige test, der er taget for de enkelte dimensioner. Ved at sammenligne dig med konkurrenterne på denne måde, kan du sætte dig i en potentiel arbejdsgivers situation, og vurdere, om du er tilfreds med dit resultat.

Procent korrekte svar viser din evne til at svare rigtigt på testens spørgsmål fordelt på kategorier og underkategorier. Ved at klikke på overskrifterne på listerne kan du rangere dine data. Ved at identificere dine styrker og svagheder får du indsigt, der kan forbedre dine fremtidige præstationer og træningsstrategier. Potentielle arbejdsgivere har også denne information og kan bruge den til at målrette deres rekruttering henimod kandidater, der matcher deres ønskede profil. Eftersom den fortrukne profil ofte har kompetencer over et bredt spektrum, kan en relativt høj absolut score vise sig at være utilstrækkelig, hvis du har underkategorier med en præstation markant under gennemsnittet.

Tidsforbrug giver dig information om, hvordan du håndterer din tid, mens du svarer på spørgsmålene. Svarer du hurtigt rigtigt, eller bruger du lang tid på at svare forkert? Når du kan se, hvad du reelt bruger din tid på, kan du reducere spildtid og dermed få mere tid til at svare rigtigt.

Optima Excellence Test Dashboard

I Testsammendrag kan du for hvert spørgsmål i testen se, hvor lang tid du brugte på det, og om det blev besvaret Korrekt eller Forkert. Alle spørgsmål er markeret med Underkategori, Sværhedsgrad (fra 1, det mindst komplekse, til 5, det mest komplekse) samt nummer for rækkefølgen i testen. Spørgsmålene kan grupperes ved hjælp af menuen oppe til venstre. Sekvens viser dig, hvordan du klarede dig gennem testen fra start til slut. Sekunder viser, hvordan du brugte din tid i testen og sammen med Korrekt/Forkert markeringen, kan du se, om du brugte tiden optimalt. Sværhedsgrad kombineret med tiden og Korrekt/Forkert viser dig, hvordan du præsterede, når spørgsmålene var simple, komplekse eller midt imellem. Underkategori samler det ovenstående indenfor de enkelte underkategorier.

Testudvikling over tid viser, hvordan du brugte testens 12 minutter/720 sekunder. Hver søjle er et spørgsmål, hvor farven viser, om du svarede korrekt eller forkert, og søjlens højde viser, hvor mange sekunder du brugte. Den sidste søjle er grå og viser, hvor lang tid du brugte på navigation. Med menuen oppe til venstre kan du tilføje sammenligninger med de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. Linjerne viser, den gennemsnitlige tid der blev brugt på hvert spørgsmål af testene indenfor den valgte dimension med de 10 % og 50 % højeste scores.

Score udvikling viser, hvordan din score udvikler sig, som du arbejder dig gennem testen. Linjen følger din akkumulerede score ved hvert spørgsmål i testen. For hvert korrekt svar hæves linjen med 1, mens et forkert eller manglende svar ikke hæver den. Med menuen oppe til venstre kan du tilføje sammenligninger med de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. Linjerne viser den gennemsnitlige akkumulerede score ved hvert spørgsmål af testene indenfor den valgte dimension med de 10 % og 50 % højeste scores.

Kategori indsigt indeholder tre dele med detaljer for din præstation indenfor de 9 underkategorier, spørgsmålene er inddelt i. I sektionen for tidsforbrug ser du gennemsnitstiden brugt på alle spørgsmål i underkategorierne samt for de korrekt og forkerte svar. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I sektionen for procent ser du procentdelen af korrekte svar brugt på alle spørgsmål i underkategorierne. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I den afsluttende sektion af Kategoriindsigten kombineres tid og rigtighed, så du kan se sammenhængen mellem din hastighed og evne til at svare korrekt. Du kan se, om du er god til at styre din tid, så du hurtigt får svaret rigtigt, eller om du spilder din tid med at svare forkert. Samtidig kan du identificere de kategorier/underkategorier, hvor du har brug for mere træning og opnå flere rigtige svar på kortere tid. Du kan ændre rangeringen af data i listerne ved at trykke på overskrifterne og dermed finde mønstre i din testadfærd og præstation.

Testudvikling indeholder tre dele med detaljer for din præstation igennem testen. I sektionen for tidsforbrug ser du gennemsnitstiden brugt på alle spørgsmål pr. testside og testhalvdel, samt for de korrekt og forkerte svar. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I sektionen for procent ser du procentdelen af korrekte svar brugt på alle spørgsmål pr. testside og testhalvdel. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I den afsluttende sektion af Testudvikling kombineres tid og rigtighed, så du kan se sammenhængen mellem din hastighed og evne til at svare korrekt. Du kan se, om du er god til at styre din tid igennem testen og har tid til at svare på alle spørgsmål, eller om du løber tør for sekunder og må opgive at gøre testen færdig.

Ved at benytte hele paletten af data og grafer fra Plus og Excellence dashboards har du et omfattende analytisk grundlag for at se din præstation i relation til egne forventninger samt tilsvarende profiler og toppræstationer. Når du dermed kan identificere dine styrker og svagheder, kan du på et oplyst grundlag planlægge den træning, der skal til for at optimere dit resultat.

Trainer Optima Test Dashboard

Her kan du se de samme display som for Optima Plus samt Testudvikling over tid fra Optima Excellence test afgrænset til 25 spørgsmål og 6/30 minutter.

Trainer Special Test Dashboard

Her kan du se de samme display som for Optima Plus samt Testudvikling over tid fra Optima Excellence test afgrænset til 25 spørgsmål og 6/30 minutter.

Profil Intro

Alle profil-dashboards indeholder en sektion, der til venstre viser dit brugernavn, din e-mail og profilniveau, i midten de test du har til rådighed og til højre en let adgang til at købe flere. Dine gennemførte test er listet i datorækkefølge nedenunder med test-typen og scoren samt et link til detaljerne for hver test.

Under listen af test finder du et sæt display, der giver dig detaljerne på din præstation. Disse er synlige for alle Plus profiler og indeholder data fra dine Plus test. Med en Excellence profil har du fuld adgang til alt, men en Plus profil blot indeholder den øverste sektion samt Plus Dashboard. Standard profilen indeholder kun listen med test, intet andet.

Profil progression kombinerer score og dato for dine test, så du kan se udviklingen i din præstation over tid, hver gang du afslutter en test. Du kan vurdere effekten af din træning på kort og langt sigt.

Nedenfor kan du vælge mellem Plus og Excellence Dashboard, hvor du kan se indholdet af de respektive produkter, som beskrevet nedenfor. Plus Dashboard indeholder data fra alle dine afsluttede Plus og Excellence test, og Excellence Dashboard indeholder data fra alle dine afsluttede Excellence test.

Plus Profil

Percentil rangering af din score giver dig muligheden for at sammenligne din præstation med profiler, der svarer til din egen, samt alle der har taget test. Du kan se, hvilken top percentil din gennemsnitlige score tilhører, samt din placering på kurven over samtlige test, der er taget. Der vises sammenligninger for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil.

Hvis du ikke udfyldte alle dimensioner ved registreringen, kan du senere gøre dette, og disse data vil med det samme blive synlige på dit dashboard, også for historiske test du har taget.

Score detaljer udvider sammenligningerne med dine dimensioner med korrekte, forkerte og ikke svarede spørgsmål.

Præstation i de seneste ”x” test viser din præstation, for de seneste Plus-test du har taget, sammenlignet med gennemsnittet for alle disse test. Antallet korrekte, forkerte og ikke svarede spørgsmål vises for hver test i kronologisk rækkefølge, så du kan følge din evne til at øge antallet rigtige og reducere forkerte og dem uden svar.

Procent korrekte svar viser din evne til at svare rigtigt på testens spørgsmål fordelt på kategorier og underkategorier. Ved at klikke på overskrifterne på listerne kan du rangere dine data. Ved at identificere dine styrker og svagheder får du indsigt, der kan forbedre dine fremtidige præstationer og træningsstrategier. Potentielle arbejdsgivere har også denne information og kan bruge den til at målrette deres rekruttering henimod kandidater, der matcher deres ønskede profil. Eftersom den fortrukne profil ofte har kompetencer over et bredt spektrum, kan en relativt høj absolut score vise sig at være utilstrækkelig, hvis du har underkategorier med en præstation markant under gennemsnittet.

Tidsforbrug giver dig information om, hvordan du håndterer din tid, mens du svarer på spørgsmålene. Svarer du hurtigt rigtigt, eller bruger du lang tid på at svare forkert? Når du kan se, hvad du reelt bruger din tid på, kan du reducere spildtid og dermed få mere tid til at svare rigtigt.

Excellence Profil

Testudvikling over tid viser, hvordan du i gennemsnit brugte de 12 minutter/720 sekunder i dine test. Hver søjle er et spørgsmål, hvor farven viser, om du svarede korrekt eller forkert, og søjlens højde viser, hvor mange sekunder du brugte. Den sidste søjle er grå og viser, hvor lang tid du brugte på navigation. Med menuen oppe til venstre kan du tilføje sammenligninger med de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. Linjerne viser, den gennemsnitlige tid der blev brugt på hvert spørgsmål af testene indenfor den valgte dimension med de 10 % og 50 % højeste scores.

Score udvikling viser, hvordan din score i gennemsnit udvikler sig, som du arbejder dig gennem test. Linjen følger din gennemsnitligt akkumulerede score ved hvert spørgsmål i testen. Med menuen oppe til venstre kan du tilføje sammenligninger med de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. Linjerne viser den gennemsnitlige akkumulerede score ved hvert spørgsmål af testene indenfor den valgte dimension med de 10 % og 50 % højeste scores.

Kategori indsigt indeholder tre dele med detaljer for din præstation indenfor de 9 underkategorier, spørgsmålene er inddelt i. I sektionen for tidsforbrug ser du gennemsnitstiden brugt på alle spørgsmål i underkategorierne samt for de korrekt og forkerte svar for din seneste test og gennemsnittet af alle test. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I sektionen for procent ser du procentdelen af korrekte svar brugt på alle spørgsmål i underkategorierne for din seneste test og gennemsnittet af alle test. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I den afsluttende sektion af Kategoriindsigten kombineres tid og rigtighed, så du kan se sammenhængen mellem din hastighed og evne til at svare korrekt. Du kan se, om du er god til at styre din tid, så du hurtigt får svaret rigtigt, eller om du spilder din tid med at svare forkert. Samtidig kan du identificere de kategorier/underkategorier, hvor du har brug for mere træning og opnå flere rigtige svar på kortere tid. Du kan ændre rangeringen af data i listerne ved at trykke på overskrifterne og dermed finde mønstre i din testadfærd og præstation. dele

Testudvikling indeholder tre dele med detaljer for din præstation igennem testafsnit. I sektionen for tidsforbrug ser du gennemsnitstiden brugt på alle spørgsmål pr. testside og testhalvdel, samt for de korrekt og forkerte svar for din seneste test og gennemsnittet af alle test. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I sektionen for procent ser du procentdelen af korrekte svar brugt på alle spørgsmål pr. testside og testhalvdel for din seneste test og gennemsnittet af alle test. Ved at benytte menuen oppe til venstre kan du sammenligne med top 10- og top 50-percentilen for de dimensioner, du valgte, da du registrerede din profil samt startede testen. I den afsluttende sektion af Testudvikling kombineres tid og rigtighed, så du kan se sammenhængen mellem din hastighed og evne til at svare korrekt. Du kan se, om du er god til at styre din tid igennem testen og har tid til at svare på alle spørgsmål, eller om du løber tør for sekunder og må opgive at gøre testen færdig.

Ved at benytte hele paletten af data og grafer fra Plus og Excellence dashboards har du et omfattende analytisk grundlag for at se din præstation i relation til egne forventninger samt tilsvarende profiler og toppræstationer. Når du dermed kan identificere dine styrker og svagheder, kan du på et oplyst grundlag planlægge den træning, der skal til for at optimere dit resultat.

Trainer Optima Dashboard

Her kan du se de samme display som for Optima Plus samt Testudvikling over tid fra Optima Excellence afgrænset til 25 spørgsmål og 6/30 minutter, for alle dine Trainer Optima test inklusiv To-ugers test.

Trainer Special Dashboard

Her kan du se de samme display som for Optima Plus samt Testudvikling over tid fra Optima Excellence afgrænset til 25 spørgsmål og 6/30 minutter.